SambaPOS5 altinda yaptigim ilginc seyler

Daha önce burada konusunu açtığım ama bir türlü olgunlaştırmaya zaman bulamadığım Samba Kart Müşteri Sadakat Sistemini bayram tatilini fırsat bilerek biraz daha geliştirdim. İzleyeceğiniz videoda çalışma şeklini göstermeye çalıştım. Şu anda da raporlama kısmını hazırlıyorum. Görüş ve önerilere açık bir paylaşımdır, değişik fikirleriniz veya sormak istediğiniz şeyler varsa buyrun …

4 Beğeni

Basit bir Kontrol Merkezi Calismasi (1)

1 Beğeni

Basit bir Kontrol Merkezi Calismasi (2)

2 Beğeni

No Comment :slight_smile:

3 Beğeni

İşletmede masa takip etme Dolu ve Boş masa sayısını belirleme…

3 Beğeni

Değişik müşteri ekranı tasarımları …
İlgili yerleri kendinize göre düzenleyip 1280x800 çözünürlüğünde arka plan resimlerini c:\musteri\images\ klasörüne atarak kullanabilirsiniz, veya kendi dosya yolunuzu da yazabilirsiniz.

Kaynak Kodu

[LAYOUT]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Sd Döner Müşteri Ekranı</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta name="author" content="Mustafa YALÇIN - Serhatoğlu Bilgisayar">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Site-Enter" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
</head>
<body bgColor="#000000">
<div id="image1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:1174px; height:734px; z-index:0"><img src="images/sdoner.png" alt="" title="" border=0 width=1174 height=734></div>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:455px; top:572px; width:243px; height:60px; z-index:1">
<center>
<div style="width:99%; font-size:35px; position:absolute; top:0px; left:0px; color:red; margin:0px;">
{TICKET TOTAL} Lira
</div>
</center></div>

<div id="html2" style="position:absolute; overflow:hidden; left:237px; top:91px; width:704px; height:442px; z-index:2">
<div style="width:99%; margin:0px; margin-top:30px;">&nbsp;</div>
<div id="orders" style="width:99%; margin:0px; font-size:16px; font-family:calibri">{ORDERS}</div>

[ORDERS:INDEX:1]
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:22px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
<div id="prodimg" style="width:15%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/image/noimage.jpg']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:45%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle;color:black">{NAME}</div>
<div id="prodprice" style="width:13%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{PRICE}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{TOTAL AMOUNT}</div>
</div>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[ORDERS]
<EB>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:22px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
<div id="prodimg" style="width:15%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/image/noimage.jpg']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:45%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodprice" style="width:13%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{PRICE}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{TOTAL AMOUNT}</div>
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[SORTED ORDER TAGS]
<div id="ordertags" style="width:99%; color:red">
<div style="width:25%; display:inline-block; vertical-align:middle">&nbsp;</div>
-- <div style="width:1%; display:inline-block; padding-left:35px; padding-right:3px; vertical-align:middle">{ORDER TAG QUANTITY}</div>
<div style="width:35%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{ORDER TAG NAME}</div>
<div style="width:1%; display:inline-block; vertical-align:middle">{ORDER TAG PRICE}</div>
<div style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">[=F(TN('{ORDER TAG QUANTITY}')*TN('{ORDER TAG PRICE}'))]</div>
</div></div>


</body>
</html>

Kaynak Kodu

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Sd Döner Müşteri Ekranı</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta name="author" content="Mustafa YALÇIN - Serhatoğlu Bilgisayar">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Site-Enter" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1,Transition=23)">
</head>
<body bgColor="#000000">
<div id="image1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:1181px; height:738px; z-index:0"><img src="images/sddoner.png" alt="" title="" border=0 width=1181 height=738></div>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:830px; top:574px; width:309px; height:60px; z-index:1">
<center>
<div style="width:99%; font-size:35px; position:absolute; top:0px; left:0px; color:red; margin:0px;">
{TICKET TOTAL} Lira
</div>
</center></div>

<div id="html2" style="position:absolute; overflow:hidden; left:807px; top:16px; width:361px; height:493px; z-index:2">
[LAYOUT]
{ENTITIES}
<div style="font-size:45;font-family:Futura Md BT">
<table>
{ORDERS}
</table>
</div>

<div style="font-size:25px;font-family:Calibri">
<table>
 	<tr>
  	<td width=280 align=Left>[='{NOTE}' != '' ? 'Not: {NOTE}' : '']
  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=280 align=left>[='{TICKET TAG:Para Üstü}' > 0 ? 'Para Üstü: {TICKET TAG:Para Üstü} TL' : ''] </td>
  </tr>

   <td width=300 align=Left>[='{TICKET TAG:Ödeme Şekli}' !='' ? 'Ödeme Şekli: {TICKET TAG:Ödeme Şekli}':'']
  </td>
  </tr>


</table>
</div>

[DISCOUNTS]

  <tr>
    <td width=250 align=Left>{CALCULATION NAME}:</td><td width=50 align=Right>{CALCULATION TOTAL} ?</td>
  </tr>

[SERVICES]

  <tr>
    <td width=250 align=Left>{CALCULATION NAME}:</td><td width=50 align=Right>{CALCULATION TOTAL} ?</td>
  </tr>

[TAXES]

  <tr>
    <td width=250 align=Left>{TAX NAME} %{TAX RATE}:</td><td width=50 align=Right>{TAX AMOUNT}</td>
  </tr>

[PAYMENTS]

  <tr>
    <td width=250 align=Left>{PAYMENT NAME}:</td><td width=50 align=Right>{PAYMENT AMOUNT}</td>
  </tr>[ORDERS]

  <tr>
     <td width=250 align=left>{QUANTITY} {NAME} </td><td width=50 align=Right> {TOTAL PRICE}</td>
  </tr>
  {ORDER TAGS}

[ORDERS:İkram]

  <tr>
    <td width=250>{QUANTITY} {NAME} </td><td width=50 align=Right>>>İKRAM</td>
  </tr>


[ORDERS:İade]
  <tr>
    <td width=250>{QUANTITY} {NAME} </td><td width=50 align=Right>>>İADE</td>
  </tr>

[ORDER TAGS]

<tr>
<td width=190>
 <div style="font-size:15;font-family:Calibri">
 » {ORDER TAG NAME} [=TN('{ORDER TAG QUANTITY}') > 1 ? ' x{ORDER TAG QUANTITY}' : '  ']
 </div>
</td><td width=15 Align=Right>
 <div style="font-size:25;font-family:Calibri">
{ORDER TAG TOTAL PRICE}
 </div>
</td>
</tr>


[ENTITIES:Masa]
<div style="font-size:35px;font-family:Bahnschrift" Align=Center>
<table>
{ENTITY NAME}
</table>
</div>

[ENTITIES:Müşteri]
  <tr>
  <td width=220 align=left>{ENTITY NAME} - {ENTITY DATA:Telefon}</td>
  <tr>
  <td width=240 align=left>{ENTITY DATA:Adres}<br/>{ENTITY DATA:Tarif}</td>
  </tr>

[ENTITIES:Samba Kart]
  <tr>
  <td width=240 align=left>{ENTITY DATA:Samba Kart}</td>
    </tr>
  <tr>
  <td width=240 align=left>{ENTITY DATA:Kart Sahibi}<br/>Bu Alışverişten Kazandığınız Puan : [=Math.floor(TN('{TICKET TOTAL}')*5)] <br/>Toplam Puanınız : {ENTITY DATA:Puan}</td>
  </tr></div>

<div id="image2" style="position:absolute; overflow:hidden; left:21px; top:12px; width:196px; height:199px; z-index:3"><img src="images/sdlogo.png" alt="" title="" border=0 width=196 height=199></div>


</body>
</html>

Kaynak Kodu

[LAYOUT]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>SambaPos Müşteri Ekranı</title>
<meta name="keywords" content="#sambapos #serhatoglu">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta name="author" content="Serhatoğlu Bilgisayar - Mustafa YALÇIN">
<style type="text/css">
div#container
{
	position:relative;
	width: 1280px;
	margin-top: 0px;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
	text-align:left; 
}
body {text-align:center;margin:0}
</style>

</head>
<body bgColor="#000000">
<div id="container">
<div id="image1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:1280px; height:800px; z-index:0"><img src="images/hesapfon1.png" alt="" title="" border=0 width=1280 height=800></div>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:174px; top:80px; width:90px; height:33px; z-index:1">
<div style="font-size:20px;font-family:Bahnschrift">
<table>
{ENTITIES}
</table>
</div></div>

<div id="html2" style="position:absolute; overflow:hidden; left:381px; top:80px; width:90px; height:33px; z-index:2">
<div style="font-size:20px;font-family:Bahnschrift">
<table>
{TICKET NO}
</table>
</div></div>

<div id="html3" style="position:absolute; overflow:hidden; left:81px; top:127px; width:401px; height:483px; z-index:3">
<div style="font-size:23;font-family:Verdana">
<table>
{ORDERS}
</table>
</div></div>

<div id="html4" style="position:absolute; overflow:hidden; left:172px; top:691px; width:544px; height:75px; z-index:4">
<div style="font-size:40px;font-family:Bahnschrift">
<table>
{REMAINING TOTAL} Lira
</table>
</div></div>

<div id="html5" style="position:absolute; overflow:hidden; left:1160px; top:725px; width:98px; height:61px; z-index:5">
<style type="text/css">
  body {
    overflow: hidden;
  }
</style></div>

</div>

</body>
</html>[ORDERS]
<EB>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/okicon.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{TOTAL AMOUNT}</div>
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[ORDERS:İkram]
<EB>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/ikram.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">İKRAM</div>
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[ORDERS:İade]
<EB>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/iptal.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">İPTAL</div>
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>


[ENTITIES:Masa]
  <tr>
    <td width=95>{ENTITY NAME}</td>

  </tr>

Gerekli Dosyalar

serhatoglu_musteri_ekrani.zip (658.4 KB)

[LAYOUT]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>SambaPos Müşteri Ekranı</title>
<meta name="keywords" content="#sambapos #serhatoglu">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta name="author" content="Serhatoğlu Bilgisayar - Mustafa YALÇIN">
<style type="text/css">
div#container
{
	position:relative;
	width: 1280px;
	margin-top: 0px;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
	text-align:left; 
}
body {text-align:center;margin:0}
</style>

</head>
<body bgColor="#000000">
<div id="container">
<div id="image1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:1280px; height:799px; z-index:0"><img src="images/tasdesenli.png" alt="" title="" border=0 width=1280 height=799></div>

<div id="html3" style="position:absolute; overflow:hidden; left:426px; top:114px; width:365px; height:495px; z-index:1">
<div style="font-size:18;font-family:Verdana;color:white">
<table>
{ORDERS}
</table>
</div></div>

<div id="html4" style="position:absolute; overflow:hidden; left:534px; top:683px; width:268px; height:75px; z-index:2">
<div style="font-size:40px;color:red;font-family:Bahnschrift">
<table>
{REMAINING TOTAL} Lira
</table>
</div></div>

<div id="html5" style="position:absolute; overflow:hidden; left:1159px; top:567px; width:98px; height:61px; z-index:3">
<style type="text/css">
  body {
    overflow: hidden;
  }
</style></div>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:550px; top:56px; width:175px; height:56px; z-index:4">
<div style="font-size:30px;color:lime;font-family:Bahnschrift">
<table>
{ENTITIES}
</table>
</div></div>

</div>

</body>
</html>


[ORDERS]
<EB>
<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/okicon.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">{TOTAL AMOUNT}</div>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[ORDERS:İkram]
<EB>

<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/ikram.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">İKRAM</div>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>

[ORDERS:İade]
<EB>
<div id="prodimg" style="width:10%; display:inline-block; vertical-align:middle"><img src="[='{ITEM TAG:ProdImage}' !='' ? '{ITEM TAG:ProdImage}' : 'C:/musteri/images/iptal.png']">&nbsp;</div>
<div id="prodqty" style="width:5%; display:inline-block; vertical-align:middle">{QUANTITY}</div>
<div id="prodname" style="width:60%; display:inline-block; overflow:hidden; vertical-align:middle">{NAME}</div>
<div id="prodamount" style="width:15%; display:inline-block; text-align:right; vertical-align:middle">İPTAL</div>
<div id="orderline" style="width:99%; font-size:18px; border-top:solid 1px #BBB; padding:3px;">
</div>
<DB>
<div style="width:99%; text-align:left; font-size:12px;">{SORTED ORDER TAGS}</div>


[ENTITIES:Masa]
  <tr>
  <div style="font-size:30px;color:lime;font-family:Bahnschrift">{ENTITY NAME}</div>
  </tr>

Gerekli Dosyalar

serhatoglu_tasdesenli.zip (2.0 MB)

5 Beğeni

• Hava Durumunu ve Döviz Kurunu anlık takip etmek isteyen olursa…

image

• İlk Önce Otomasyon \ komutlar

image

• Kod;

function havaDurumu(istenen){
var apikey = '45e9cf51660e4c7046a0f0b360201761';
var url = 'https://openweathermap.org/data/2.5/weather/?appid=b6907d289e10d714a6e88b30761fae22&id=740263&units=metric';
var f = web.Download(url);
var g = JSON.parse(f);
var map = {
'sıcaklık':g.main.temp+" °C",
'nem': g.main.humidity+" %",
'basınç': g.main.pressure+" cmHg"
};
return map[istenen];
}

function paralar(istenen){
var url = {
'usd':'http://www.floatrates.com/daily/usd.json',
'eur':'http://www.floatrates.com/daily/eur.json'
};

var sembol = {
'usd':'$/₺',
'eur':'€/₺'
};
var f = web.Download(url[istenen]);
var parse = JSON.parse(f);

return parse['try'].rate.toFixed(2)+' '+sembol[istenen];

}

• Sonra Otomasyon Komutları \ Otomasyon Komutu ekleme

image

image

• Şablon;

Sıcaklık: {CALL: lib.havaDurumu('sıcaklık')}
Nem: {CALL: lib.havaDurumu('nem')}
Basınç: {CALL: lib.havaDurumu('basınç')}
<linebreak/>
Dolar: {CALL: lib.paralar('usd')}
Euro: {CALL: lib.paralar('eur')}

6 Beğeni

Beğendiğiniz ve istediğiniz bölümler için yazmanız durumunda hangi kaynaktan yararlandığımı belirtebilirim.

Saygılarımla.
Murat KURT

3 Beğeni

İçeçeklerin yanındaki Rakamlar ne anlama geliyor.

@Teknoloji Sanırım Apı yukarıdaki gibi kopyaladınız yaşadığınız şehrin id yazarsanız bulundunuz Şehrin hava durumunu bildirir. Bilginiz olsun…

@Sezgin stok miktarı konusunu çalışıyordum adetli stokları gösteriyor.
@empire bu id nereden temin edebilirim ?

Ana sayfaya gidin ve ornek “samsun” diye aratin.

Cikan sonuca tiklayin ve www adresiji inceleyin.

Ornek samsun icin bunu gosterdi diyelim:
https://openweathermap.org/city/740263

En sondaki 6 rakamli sayi sizin sehir kodunuz. Onu kopyalayip Script icinde ilgili ID satirjna entegre Edin.

2 Beğeni

Kaynak paylaşırmısınız

@Teknoloji Nasıl yapıldı sizle paylaştım yaşadınız şehre göre uygulaya bilirsiniz …:blush:

5 Beğeni

@empire Teşekkürler Eline sağlık

1 Beğeni

bu kadar kolay yani api almak ben hep paralı apilere denk geldim teşekkür ederim @erkan_kaplan @empire

@Sezgin https://kb.sambapos.com/en/4-28-how-to-track-stock-level-of-items/ dökümandan yararlandım.

4 Beğeni

@Teknoloji Paylaşımını yaptığınız döküman İngilizce .

Türkçe döküman linki;
https://kb.sambapos.com/4-28-stok-urunlerinin-seviyesini-takip-etme/

3 Beğeni

Bir adisyonda garson degistirme olayi.

 • Numpad üzerinden garson sifresi veya admin sifresi girilir
 • Girilen sifreye göre ilgili garsonu bulur ve adisyonu sifresi girilen garsona tekrardan acar.
 • Siparis veya adisyon etiketi felan degil, garsonlari gercekten degistirir.

2 Beğeni

Boş zamanın doldurulmuş hali. Güle güle kullanın.

Gerekli Dosyalar :

serhatoglu_siyahfon.zip (860.9 KB)

3 Beğeni

4 Beğeni