Müşteriye Birden Fazla Adres Tanımlayıp Seçme Özelliği

Varlık Tipleri de Müşteriler i düzenleyelim
image

Otomasyon Komutu Oluşturalım


Eylemler Oluşturalım


image

Kurallar Oluşturalım{ENTITY DATA:Müşteriler:Adres},{ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 1},{ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 2},Vazgeç={ENTITY DATA:Müşteriler:Adres}

Yazıcı Şablonunda Adres kısmını düzenleyelim
image
<L00>Adres : [='{TICKET TAG:Adres}'!=''?'{TICKET TAG:Adres}':'{ENTITY DATA:Adres}']

3 Beğeni

1 Beğeni


Soru

<block 0 transparent center><bold><size 90>Hangi Adres seçilecek ?</size><linebreak/><size 50>Sayın <color yellow>{ENTITY NAME:Müşteriler}</color> İçin Paket Adresini Seçiniz.</size></bold></block>

Buttons

<background green><hover orange><color yellow><b> Adres :</b></color><color white> {ENTITY DATA:Müşteriler:Adres} </color></hover></background>={ENTITY DATA:Müşteriler:Adres},<background green><hover orange><color yellow><b> Adres 1 :</b></color><color white> {ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 1} </color></hover></background>={ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 1},<background green><hover orange><color yellow><b> Adres 2 :</b></color><color white> {ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 2} </color></hover></background>={ENTITY DATA:Müşteriler:Adres 2},<background red><color white><b> Adres Seçme İptal </b> </color></background>={ENTITY DATA:Müşteriler:Adres}

2 Beğeni