Ticket'ler kime ait? Gösterilebilir mi?

Merhabalar,

resimdeki gibi acilan Ticketler var.

Bu Ticket’leri hangi Garson’larin actigi ordaki menüde gösterilebilir mi?

Tesekkürler
E.Kaplan

1 Beğeni

Evet gösterebilirsin

image

image

3 Beğeni

Bunu yaptigimizdan beri SambaPOS Stabil calismamaya basladi:

Sürekli cöküyor bu yüzden etkisiz hale getirdim.

@vehbi
@veysel

isinize yarar mi:

######################### E N D #########################
08.05.2019 21:43

[General Info]

Application: SambaPOS
Version: 5.2.20
Region: de
DB: SQ
Machine: WIN-E281K87PBEN
User: Administrator
Date: 08.05.2019
Time: 19:43

User Explanation:

Administrator said “”

[Exception Info 1]

Top-level Exception
Type: System.Reflection.TargetInvocationException
Message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Source: mscorlib
Stack Trace: bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object arguments, Signature sig, Boolean constructor)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object parameters, Object arguments)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object parameters, CultureInfo culture)
bei System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object index, CultureInfo culture)
bei System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue(Object obj, Object index)
bei Samba.Infrastructure.Data.Serializer.PropertyComparor.ExtractEntities(Object item, IDictionary2 types) bei Samba.Infrastructure.Data.Serializer.ObjectCloner.Clone[T](T item) bei System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext()
bei System.Collections.Generic.List1..ctor(IEnumerable1 collection)
bei System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable1 source) bei Samba.Services.Implementations.TicketModule.TicketServiceBase.MergeTickets(IEnumerable1 ticketIds, AppState appState) in C:\Users\vehbi\Source\Repos\sambapos-v5-pro\Samba.Services\Implementations\TicketModule\TicketServiceBase.cs:Zeile 775.
bei Samba.Presentation.Services.Implementations.TicketModule.TicketService.MergeTickets(IEnumerable1 ticketIds) bei Samba.Presentation.ClientLibrary.Modules.PosModule.TicketListViewModel.OnMergeTickets(String obj) in C:\Users\vehbi\Source\Repos\sambapos-v5-pro\Samba.Presentation.ClientLibrary\Modules\PosModule\TicketListViewModel.cs:Zeile 97. bei Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommand1.<>c__DisplayClass6.<.ctor>b__2(Object o)
bei Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.Execute(Object parameter)
bei Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.System.Windows.Input.ICommand.Execute(Object parameter)
bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Inner Exception 1
Type: System.ArgumentNullException
Message: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: source
Source: System.Core
Stack Trace: bei System.Linq.Enumerable.Where[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate)
bei Samba.Domain.Models.Tickets.TicketTagValue.get_TagNameShort()


[Assembly Info]

mscorlib, Version=4.0.0.0
System, Version=4.0.0.0
Samba.Services, Version=1.0.0.0
Samba.Domain, Version=1.0.0.0
Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v16.2, Version=16.2.13.0
System.Xml, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Grid.v16.2, Version=16.2.13.0
DevExpress.Xpf.Grid.v16.2.Core, Version=16.2.13.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v16.2, Version=16.2.13.0
System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0
System.Drawing, Version=4.0.0.0
Samba.Persistance, Version=1.0.0.0
Stateless, Version=1.0.0.0
PropertyTools, Version=2012.4.14.1
Samba.Localization, Version=1.0.0.0
ReachFramework, Version=4.0.0.0
EntityFramework, Version=6.0.0.0
FluentValidation, Version=3.4.0.0
NCalc, Version=1.3.8.0
Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0
Omu.ValueInjecter, Version=2.3.0.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
DevExpress.Data.v16.2, Version=16.2.13.0
WindowsInput, Version=1.0.4.0


[System Info]

Operating System
-Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
–CodeSet = 1252
–CSDVersion =
–CurrentTimeZone = 120
–FreePhysicalMemory = 5148608
–OSArchitecture = 64-Bit
–OSLanguage = 1031
–ServicePackMajorVersion = 0
–ServicePackMinorVersion = 0
–Version = 6.3.9600

Machine
-WIN-E281K87PBEN
–Manufacturer = FUJITSU
–Model = PRIMERGY
–TotalPhysicalMemory = 8562835456
–UserName = WIN-E281K87PBEN\Administrator


######################### E N D #########################

Evet bu sorun Adisyonları Birleştir komutu ile meydana çıkıyor. Bunun sebebi de her 2 masadaki notları birleştirememesinden kaynaklı sanırım. Çözümü hakkında bir fikrim yok …

Kuralı şu şekilde düzenlediğimde bu sorun ortadan kalktı @erkan_kaplan

image

ayni sorun, degistikten sonra bile devam ediyor…

Eylemlerdeki Etiket Adı değerini boş bıraktığımızdan sorun oluyormuş. Buraya her hangi bir değer verildiğinde sorun çözüldü

image

1 Beğeni