Siparişi kapatılamaması

Merhaba,

Açık olan siparişi kapatamıyorum. Kapatamadığım içinde gün sonu ve başı yapamıyorum. Ekran görüntüsü aşağıdadır.

Siparişi zorla kapatma gibi bir seçenek mevcut mudur?

Acıkcası göndermis oldugunuz screen de adisyomda bir siparis olusturulmamıs sadece adisyon notu mevcut daha acık bir görsel ve bilgi

Merhaba,

Adisyonun içerisine giriş yaptığınızda olan ekran bu. Sabahtan tekrardan gittim. Adisyon listelemede ekran görüntüsü aldım. Ve de adisyonun içeriğinde ödeme ile ilgili hiç bir buton yok. Gün sonu yapmak istediğimde adisyonu açık olarak gördüğünden yapamıyorum. Log dosyasını da aldım. detayları aşağıdadır.


[General Info]

Application: SambaPOS
Version: 5.1.62
Region: tr
DB: SQ
Machine: SAMBAPOS
User: POSSIFY
Date: 19.05.2019
Time: 18:10

User Explanation:

POSSIFY said “”

[Exception Info 1]

Top-level Exception
Type: System.IO.DirectoryNotFoundException
Message: Could not find a part of the path ‘C:\Rapor\Kasa Raporu.xps’.
Source: mscorlib
Stack Trace: at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
at System.IO.FileStream…ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
at System.Net.Mail.AttachmentBase.SetContentFromFile(String fileName, String mediaType)
at System.Net.Mail.AttachmentBase…ctor(String fileName)
at System.Net.Mail.Attachment…ctor(String fileName)
at Samba.Services.Implementations.EMailService.<>c__DisplayClass3_0.b__3(String x) in C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs:line 70
at System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action)
at Samba.Services.Implementations.EMailService.InternalSendEmail(String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean bypassSslErrors, MailMessage mail, SmtpClient smtpServer) in C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs:line 70
at Samba.Services.Implementations.EMailService.SendEmail(String smtpServerAddress, String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean deleteFile, Boolean bypassSslErrors, Int32 retryCount, Int32 retryMinutes) in C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs:line 42


[Assembly Info]

mscorlib, Version=4.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
System, Version=4.0.0.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
Samba.Services, Version=1.0.0.0
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
System.Configuration, Version=4.0.0.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
Samba.Presentation.Common, Version=1.0.0.0
Samba.Domain, Version=1.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.13.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
Samba.Localization, Version=1.0.0.0
Samba.Persistance, Version=1.0.0.0
FastButton, Version=1.0.0.0


[System Info]

Operating System
-Microsoft Windows 7 Professional
–CodeSet = 1254
–CSDVersion = Service Pack 1
–CurrentTimeZone = 120
–FreePhysicalMemory = 2585924
–OSArchitecture = 64-bit
–OSLanguage = 1055
–ServicePackMajorVersion = 1
–ServicePackMinorVersion = 0
–Version = 6.1.7601

Machine
-SAMBAPOS
–Manufacturer = O.E.M
–Model = EIBD-IAS
–TotalPhysicalMemory = 4184358912
–UserName = SAMBAPOS\POSSIFY


Kemal bey, sorun yaşadığınız bilgisayarın uzak bağlantısını, mesaj ile gönderebilirseniz bağlanıp kontrol edelim.

Adisyon notu eklenirken ENTER tuşu takılı kalmış ve uzuuuuuunnca boşukla birlikte not oluşmuş gibi görünüyor. @vehbi bey bir sonraki güncellemede not kısmında 2 den fazla boşluk ignore edilebilir sanırım.

Kilidi kaldir butonuna tiklayip tekrar deneyin.

Ayrica “c:\rapor” die bir dizin ariyor fakat bulamiyor. Bu dizinide olusturup tekrar deneyin…

Bu çok sağlıklı bir çözüm olmaz ki. 2 den fazla boşuk kullanmak isteyen de çıkabilir.