Sambapos kapanma hatsı

merhaba arkadaslar oyle bır sorun yasıyorum ve sambapos kapanıyor sonra tekrar actıgımsa sql baglanamadı hatası verıyor .

sambapos versıyan : 5,7,4
sql versıyon : 2022
windows versıyon : win11

Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

************** Özel Durum Metni **************
System.Data.Entity.Core.EntityException: The underlying provider failed on Open. —> System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user ‘sa’.
konum: System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds…ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource1 retry)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.<>c.b__13_0(DbConnection t, DbConnectionInterceptionContext c)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher1.Dispatch[TTarget,TInterceptionContext](TTarget target, Action2 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action3 executing, Action3 executed)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.Open(DbConnection connection, DbInterceptionContext interceptionContext)
konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.b__55_0()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.<>c__DisplayClass17_0.b__0()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute[TResult](Func1 operation) konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute(Action operation) konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.Open() --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.Open() konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.EnsureConnection(Boolean shouldMonitorTransactions) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.ExecuteInTransaction[T](Func1 func, IDbExecutionStrategy executionStrategy, Boolean startLocalTransaction, Boolean releaseConnectionOnSuccess)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.<>c__DisplayClass41_0.<GetResults>b__0() konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute[TResult](Func1 operation)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.GetResults(Nullable1 forMergeOption)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.<System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator>b__31_0() konum: System.Data.Entity.Internal.LazyEnumerator1.MoveNext()
konum: System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource](IEnumerable1 source) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.<>c__141.b__14_2(IEnumerable1 sequence) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.ExecuteSingle[TResult](IEnumerable1 query, Expression queryRoot)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.System.Linq.IQueryProvider.Execute[TResult](Expression expression)
konum: System.Linq.Queryable.SingleOrDefault[TSource](IQueryable1 source) konum: Samba.Infrastructure.Data.SqlData.EFWorkspace.Single[T](Expression1 expression, Expression`1 includes)
konum: Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.GetSetting(String valueName)
konum: Samba.Services.Implementations.SettingsModule.SettingService.GetProgramSetting(String settingName)
konum: Samba.GoOrder.Trendyol.TrendyolModule.SeriLogVerbose(String stage, String description, String data)
konum: Samba.GoOrder.Trendyol.TrendyolModule.(Object , EventArgs )
konum: System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Yüklü Derlemeler **************
mscorlib
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll

Samba.Presentation
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22199
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

PresentationFramework
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll

WindowsBase
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll

System.Core
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

PresentationCore
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll

System.Xaml
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll

System.Configuration
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Xml
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

Samba.Presentation.Controls
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22134
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22134
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Controls.DLL

Samba.Infrastructure
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22103
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22103
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Infrastructure.DLL

DevExpress.Data.v17.2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Data.v17.2.DLL

DevExpress.Xpf.Core.v17.2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Core.v17.2.DLL

Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll

Microsoft.Practices.ServiceLocation
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.ServiceLocation.DLL

Samba.Presentation.Services
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22111
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22111
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Services.DLL

Microsoft.GeneratedCode
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

System.ComponentModel.Composition
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.Composition/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.dll

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.DLL

Microsoft.Practices.Prism
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.Prism.DLL

Samba.Presentation.Common
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22113
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22113
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Common.DLL

Samba.Persistance
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Persistance.DLL

Samba.Presentation.ClientLibrary
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22140
Win32 Sürümü: 5.7.4.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.ClientLibrary.DLL

Samba.Services
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22107
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22107
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Services.DLL

Samba.CommonServices
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22107
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22107
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.CommonServices.DLL

Samba.TimeClock
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.TimeClock.DLL

Samba.GoOrder.Getir
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1011
Win32 Sürümü: 1.0.23.1011
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Getir.DLL

Samba.GoOrder.Jetrik
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1511
Win32 Sürümü: 1.0.23.1511
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Jetrik.DLL

Samba.GoOrder.Kitchenhub
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1210
Win32 Sürümü: 1.0.23.1210
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Kitchenhub.DLL

Samba.GoOrder.Migros
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.1210
Win32 Sürümü: 1.0.0.1210
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Migros.DLL

Samba.GoOrder.Trendyol
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1511
Win32 Sürümü: 1.0.23.1511
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Trendyol.DLL

Samba.GoOrder.Yemeksepeti
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.2010
Win32 Sürümü: 1.0.23.2010
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Yemeksepeti.DLL

Samba.Management
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22197
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22197
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Management.DLL

Samba.Addon.AdvancedTicketActions
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.CalleridDevices
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.CustomPrinters
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.ScaleDevices
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.TwitterOrders
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.UrlPrinter
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Infrastructure.Data
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Infrastructure.Data.DLL

log4net
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2.0.12.0
Win32 Sürümü: 2.0.12.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/log4net.DLL

Samba.Domain
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Domain.DLL

EntityFramework
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 6.0.0.0
Win32 Sürümü: 6.400.420.21404
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/EntityFramework.DLL

EntityFramework.SqlServer
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 6.0.0.0
Win32 Sürümü: 6.400.420.21404
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/EntityFramework.SqlServer.DLL

YamlDotNet
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.7.0.0
Win32 Sürümü: 3.7.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/YamlDotNet.DLL

GraphQL
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.11.0.493
Win32 Sürümü: 0.11.0.493
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.DLL

System.Data
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9214.0 built by: NET481REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

FluentValidation
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.4.0.0
Win32 Sürümü: 3.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/FluentValidation.DLL

System.Web.Extensions
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Extensions/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll

System.Web
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll

System.Drawing
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

DevExpress.Xpf.LayoutControl.v17.2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.LayoutControl.v17.2.DLL

DevExpress.Mvvm.v17.2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Mvvm.v17.2.DLL

DevExpress.Xpf.Grid.v17.2.Core
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Grid.v17.2.Core.DLL

Samba.Localization
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.3.8728.22104
Win32 Sürümü: 5.3.8728.22104
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Localization.DLL

PropertyTools
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2012.4.14.1
Win32 Sürümü: 2012.4.14.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/PropertyTools.DLL

System.Runtime.Serialization
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

System.Windows.Forms
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Windows.Interactivity
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 2.0.20525.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/System.Windows.Interactivity.DLL

PropertyTools.Wpf
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2012.4.14.1
Win32 Sürümü: 2012.4.14.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/PropertyTools.Wpf.DLL

CefSharp
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 101.0.150.0
Win32 Sürümü: 101.0.150.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/CefSharp.DLL

Newtonsoft.Json
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 13.0.0.0
Win32 Sürümü: 13.0.3.27908
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Newtonsoft.Json.DLL

GraphQL.Primitives
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Primitives.DLL

netstandard
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/netstandard/v4.0_2.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51/netstandard.dll

GraphQL.Client
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Client.DLL

System.Net.Http
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

GraphQL.Client.Abstractions
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Client.Abstractions.DLL

ICSharpCode.AvalonEdit
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.2.0.8783
Win32 Sürümü: 4.2.0.8783
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/ICSharpCode.AvalonEdit.DLL

LinqToTwitterPcl
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.1.2.18329
Win32 Sürümü: 3.1.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/LinqToTwitterPcl.DLL

System.Runtime
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.dll

System.Resources.ResourceManager
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Resources.ResourceManager/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Resources.ResourceManager.dll

System.ComponentModel.Composition.resources
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.Composition.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.resources.dll

Samba.Localization.resources
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.3.8728.22104
Win32 Sürümü: 5.3.8728.22104
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/tr/Samba.Localization.resources.DLL

Stateless
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Stateless.DLL

DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v17.2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v17.2.DLL

UIAutomationTypes
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll

UIAutomationProvider
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll

ReflectionHelperTypesPublicWrappers
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Core.v17.2.dll

PresentationFramework.Aero2
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll

PresentationFramework.resources
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll

FastButton
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/FastButton.DLL

SMDiagnostics
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

System.ServiceModel.Internals
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

6 saat 7 saat calısıyor sonra kopuyor 10 dakıka sonra yıne duzelıyor ama olmadık zamanlarda kopuyor tam ıs yogunolugunda

arkadaslar acaba sql server 2022 dekı db yedekleyıp 2019 sql server yuklemek ıstıyorum bunu nasıl yapmalıyım neye dıkat etmelıyım acaba .

Merhabalar,

SQL den kaynaklandığını düşünmüyorum, işletim sisteminde bir sorun olabilir. Sorunu yaşadığınız saatlere Windows olay günlüğüne bakabilirseniz anlık SQL durma sebebi için bir mesaj olacaktır.

İyi çalışmalar.

suan ıcın soyle bırsey olmus olabılır bır arkadasım onu tavsıye ettı . 1433 dıs portum acıktı dısardan bu porta ulasmak ıcın saldırı olabılecegı yonunde telkınde bulundu suan ıcın portu kapattım sorun yok gıbı gorunuyor . ama dogru ama yanlıs . suan ıcın cozum ıse yarıyor . ama baska bır problemım var 1433 portunu kapatıgım ıcın dısardan sql ulasamıyorum bununla alakalı bır onerısı olan var mıdır acaba

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıtlara artık izin verilmiyor.