Rapor Nasıl Yazılır?

SambaPOS’ta kendi isteğinize göre rapor hazırlayabilirsiniz
Size basit anlaşılır bir örnek hazırladım.

Özel rapor eklemek için Yönetim > Raporlar > Rapor Ekle

Karşınıza şöyle bir ekran gelecek:

Sağ tarafınızda Raporlar için etiket dökümanı göreceksiniz

Tüm liste:

Rapor Başlığı Yazılışı: [Rapor Adı: 1,1] (1,1 olanlar raporu sütunlara bölmeyi ve sütun genişliği ayarlamaya yarar Örnek olarak 1,1 Raporu 2 eşit sütune böler. 2,1,1 ise oran olarak 50 - 25 -25 şeklinde böler )
Rapor Sözdizimi: {Rapor Etiketi:Ön Eki.Değeri,Ön Eki.Değeri} Noktalama işaretleri : (Etiket (iki nokta) Ön Ek(Nokta)Değer (Virgül))

Örnek Rapor:
Gif:
Yeni proje

Eksikler var zaman buldukça ekleme yaparım.

3 Beğeni