(Öğretici) Callerid Cihazını Diğer Terminallerle Paylaşma

Aşağıda Listelenmiş Eylemleri Oluşturuyoruz,
Ekran Alıntısı

Eylem Adı : Callerid Hafızayı Yenile
Eylem Tipi : Hafızayı Yenile

Mesaj Yayınla
Eylem Adı : Callerid Mesaj Yayınla
Eylem Tipi : Mesaj Yayınla

Parametreler :

Komut : [:Komut]

Modül Göster

Eylem Adı : Callerid Modül Göster
Eylem Tipi : Modül Göster

Parametreler :

Module Name : Entity
Parameter : Aramalar (Buraya Kendi Müşteri Arama Ekranınızı Yazınız)
Hide Header : False

Popup Göster

Eylem Adı : Callerİd Mesaj Yayınla Popup Göster
Eylem Tipi : Popup Görüntüle

Parametreler :

Adı: [:Adı]
Başlık: [:Başlık]
Mesaj: [:Mesaj]
Renk: [:Renk]
Komut Adı: [:Komut]
Command Value: [:Value]
Inactivity Timeout Seconds: [:Timeout]

Eylem Adı : Callerid Mesaj Yayınla Program Ayarı Değiştir
Eylem Tipi : Program Ayarı Değiştir

Parametreler:

Ayar Adı: [:Ayar Adı]
Ayar Değeri: [:Ayar Değeri]
Güncelleme Şekli: Güncelle
Is Local: False

Widget Oluştur Eylemi

Eylem Adı : Callerid Widget Oluştur
Eylem Tipi : Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: Callerid Widget Ayarla
Command Value: [:Value]
Delay: 2

Callerid Mesaj Yayınla Adında Kural Oluşturuyoruz.

Olay Adı: Mesaj Alındı

Özel Kısaltma: Komut Eşittir Calmesaj

Callerİd Mesaj Yayınla Popup Göster Eylemini Ekliyoruz.

Adı: Callerid
Başlık: {GLOBAL SETTING:Calmesaj}
Mesaj: Birincil Alan Biçimi Telefon İse {GLOBAL SETTING:Calmesaj} {REPORT ENTITY DETAILS:EC.Adı,EC.Adres:(EN={GLOBAL SETTING:Calmesaj})} Arıyor.
Birincil Alan Biçimi Adı İse {REPORT ENTITY DETAILS:E.Name:(ET=Müşteriler) && (EC.Telefon={GLOBAL SETTING:Calmesaj})}
Renk: #FF4BACC6
Komut: Callerid Widget Oluştur
Value: {GLOBAL SETTING:Calmesaj}
Timeout: 30

Callerid Hafızayı Yenile Eylemini Ekliyoruz.

İlişkiler Bölümünden Popup Çıkmasını İstediğimiz Terminali Seçiyoruz.

Callerid Widget Oluştur Kuralını Ekliyoruz.

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Automation Command Name Eşittir Callerid Widget Oluştur

Callerid Widget Oluştur Eylemini ekliyoruz.

Value: [:CommandValue]

Callerid Modül Göster Eylemini ekliyoruz.

Callerid Widget Ayarla Kuralını Ekliyoruz.

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Automation Command Name Eşittir Callerid Widget Ayarla

Caller ID Popup Değerini Kur Eylemini Ekliyoruz

TelNo: [:CommandValue]

Callerid Geldiğinde Çalış Kuralını Düzenliyoruz.

Callerid Mesaj Yayınla Program Ayarı Değiştir Eylemini Ekliyoruz

Ayar Adı: Calmesaj
Ayar Değeri: [:EventData]

Callerid Mesaj Yayınla Eylemini Ekliyoruz
Komut: Calmesaj

8 Beğeni

Elinize saglık faydalı döküman olmuş

1 Beğeni

Ben bunu yaptım ama POPUP pencere kenarında numara yazıyor ve tıklandığında müşteri aramaya gitmiyor.

Modül göster eylemindeki parametreler kısmına kendi arama ekranınızın adını yazınız ben bu kısmı aramalar olarak kullanıyorum genelde paket servistir

Merhaba Ekrana Gelen Popupun Tıklanmadan belirli bir süre sonra kaybolmasının nasıl sağlayabilirim

Popup görüntüle eylemin içerisinde belirttiğim şekilde alanı doldurun,

Eylemi eklediğiniz kuralın içerisinde genişleterek Süre alanına süreyi yazarak kaydediniz.

1 Beğeni