Lütfen Programı Yeniden Başlatın Hatası

Merhabalar. Başlıkta belirtilen hatayı alıyorum. Log dosyasına kaydolan kısımları incelediğimde de İnternet üzerinden yaptığım tüm araştırmaları uygulamama rağmen yapamadım. Muhtemelen bir yerde eksik yapıyorum. Başına bu hata gelip de çözebilen arkadaşlar var ise yardımcı olmalarını rica ediyorum.

Log dosyası aşağıdaki gibidir.

28.02.2021 15:11

[General Info]

Application: SambaPOS
Version: 5.3.2
Region: tr
DB: SQ
Machine: DESKTOP-K4N93J9
User: COMPUTER
Date: 28.02.2021
Time: 12:11

User Explanation:

COMPUTER said “”

[Exception Info 1]

Top-level Exception
Type: System.Data.SqlClient.SqlException
Message: CREATE FILE encountered operating system error 5(Erişim engellendi.) while attempting to open or create the physical file ‘C:\Users\COMPUTERSambaPOS5.mdf’.
CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors.
Source: .Net SqlClient Data Provider
Stack Trace: konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action1 wrapCloseInAction) konum: System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action1 wrapCloseInAction)
konum: System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
konum: System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDispatcher.<>c.<NonQuery>b__4_0(DbCommand t, DbCommandInterceptionContext1 c)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher1.Dispatch[TTarget,TInterceptionContext,TResult](TTarget target, Func3 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action3 executing, Action3 executed)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDispatcher.NonQuery(DbCommand command, DbCommandInterceptionContext interceptionContext)
konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.<>c__DisplayClass52_0.b__0(DbConnection conn)
konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.<>c__DisplayClass60_0.b__0()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DefaultExecutionStrategy.Execute(Action operation)
konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.UsingConnection(DbConnection sqlConnection, Action1 act) konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.UsingMasterConnection(DbConnection sqlConnection, Action1 act)
konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.CreateDatabaseFromScript(Nullable1 commandTimeout, DbConnection sqlConnection, String createDatabaseScript) konum: System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.DbCreateDatabase(DbConnection connection, Nullable1 commandTimeout, StoreItemCollection storeItemCollection)
konum: System.Data.Entity.Core.Common.DbProviderServices.CreateDatabase(DbConnection connection, Nullable1 commandTimeout, StoreItemCollection storeItemCollection) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.CreateDatabase() konum: System.Data.Entity.Migrations.Utilities.DatabaseCreator.Create(DbConnection connection) konum: System.Data.Entity.Migrations.DbMigrator.EnsureDatabaseExists(Action mustSucceedToKeepDatabase) konum: System.Data.Entity.Migrations.DbMigrator.Update(String targetMigration) konum: System.Data.Entity.Internal.DatabaseCreator.CreateDatabase(InternalContext internalContext, Func3 createMigrator, ObjectContext objectContext)
konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.CreateDatabase(ObjectContext objectContext, DatabaseExistenceState existenceState)
konum: System.Data.Entity.Database.Create(DatabaseExistenceState existenceState)
konum: Samba.Persistance.Data.Initializer.Create(CommonDbContext context)
konum: Samba.Persistance.Data.Initializer.InitializeDatabase(DataContext context)
konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.<>c__DisplayClass66_01.<CreateInitializationAction>b__0() konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.PerformInitializationAction(Action action) konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.PerformDatabaseInitialization() konum: System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.<>c.<InitializeDatabase>b__58_0(InternalContext c) konum: System.Data.Entity.Internal.RetryAction1.PerformAction(TInput input)
konum: System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeDatabaseAction(Action`1 action)
konum: System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeDatabase()
konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.Initialize()
konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.ForceOSpaceLoadingForKnownEntityTypes()
konum: System.Data.Entity.DbContext.System.Data.Entity.Infrastructure.IObjectContextAdapter.get_ObjectContext()
konum: Samba.Infrastructure.Data.SqlData.EFWorkspace…ctor(CommonDbContext context)
konum: Samba.Persistance.Data.WorkspaceFactory.Create()
konum: Samba.Presentation.Services.Common.DataGeneration.DataCreationService.get_Workspace()
konum: Samba.Presentation.Services.Common.DataGeneration.DataCreationService.ShouldCreateData()
konum: Samba.Presentation.Services.Common.DataGeneration.DataCreationService.CreateData()
konum: Samba.Presentation.Bootstrapper.InitializeShell()


[Assembly Info]

mscorlib, Version=4.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
System, Version=4.0.0.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
Samba.Services, Version=5.3.7699.19912
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
System.Configuration, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v17.2, Version=17.2.13.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=5.3.7699.19918
Samba.Presentation.Common, Version=5.3.7699.19921
System.Drawing, Version=4.0.0.0
Samba.Domain, Version=5.3.7699.19910
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=5.3.7699.19905
DevExpress.Data.v17.2, Version=17.2.13.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
Samba.Localization, Version=5.3.7699.19907
Samba.Persistance, Version=5.3.7699.19911
FastButton, Version=1.0.0.0


[System Info]

Operating System
-Microsoft Windows 10 Pro
–CodeSet = 1254
–CSDVersion =
–CurrentTimeZone = 180
–FreePhysicalMemory = 700852
–OSArchitecture = 64 bit
–OSLanguage = 1055
–ServicePackMajorVersion = 0
–ServicePackMinorVersion = 0
–Version = 10.0.19041

Machine
-DESKTOP-K4N93J9
–Manufacturer = TOSHIBA
–Model = PORTEGE Z10t-A
–TotalPhysicalMemory = 4167213056
–UserName = DESKTOP-K4N93J9\COMPUTER


######################### E N D #########################

Öncelikle belirtmem gerekir ki sanırım sql server kurmadan kullanıyorsunuz sanırım. bu size ilerleyen zamanlarda sorun çıkaracaktır. Öncelikle sql server kurun ve sisteminizi sql server üzerinden çalıştırın. Aldığınız sorun ise database ile alakalı.

2 Beğeni

SQL Server kurulu. 2014, 2008 R2 vardı. Onları kaldırıp 2017 olanını kurdum. Fakat hata aynı. Format atmak istemiyorum. SQL kuruluyken neden verir bu hatayı?

Merhaba,

Burdaki dosya konumu ile ilgili hata var.Kontrol edebilirmisiniz.Erişemiyor.

Top-level Exception
Type: System.Data.SqlClient.SqlException
Message: CREATE FILE encountered operating system error 5(Erişim engellendi.) while attempting to open or create the physical file ‘C:\Users\COMPUTERSambaPOS5.mdf’.
CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors.
Source: .Net SqlClient Data Provider

1 Beğeni

Evet anlamadığım kısım da o. COMPUTER içerisinde SambaPOS5.mdf arıyor. Lakin bahsettiği konum bilgisayarın C diskinde. ConnectionString istese direk var olan SQL server bağlantısını verince çözülüyordu. Fakat program açılır ekranda bu hatayı veriyor. Çok farklı bir hata anlamış değilim.

Sanırım localDB ye geçmiş program.O yüzden bu hatayı veriyor.

1 Beğeni

LocalDB yazan bütün bölümleri “Program Ekle Kaldır” kısmından kaldırdım. Ardından programı yeniden kurdum. En kötü ihtimal Full kaldırma işlemi yapacağım. Bilgisayarın tüm kısımlarından temizleme. Belki o zaman çözüm olabilir.

Arkadaşlar sorunu çözdüm.
LocalDB ile ilgili.

Çözümler.
1- SambaPOS V5 programını komple bilgisayardan kaldırdım. (Regeditten Dahil)
2- Tekrardan kuruluma geçerken LocalDB seçeneklerini kaldırdım ve SampleData seçeneğini kaldırdım.
3- Program açıldı ve ardından SQL Server kuruluydu zaten. İlgili ConnectionString’i girdikten sonra program açıldı.

Program kendisini LocalDB de çalıştırdığı için kurulumu en baştan alıp “Sample Data” ve LocalDB seçeneklerini kaldırarak sadece SambaPOSV5 olarak kurdum.

Bilginize.

SambaPOS u kaldırmaya gerek olmadan sambasettings.txt dosyasına bağlantı ayarlarını girerekte yapabilirdiniz.
Programın localdb de çalıştığını farkettiğim için zaten size sql server kurmanızı tavsiye etmiştim.
Sorunu çözmenize sevindim.

2 Beğeni

Ben teşekkür ederim ilginize.

sambasettings.txt nerede aynı hatayı bende almaktayım.

C:\ProgramData\SAMBAPOS\SambaPOS5