İskender Menü Nasıl Oluşturulur?

Döner Menü, İskender Menü veya hamburger menü örnekleği

Ayrı ayrı fiyat hesaplanabilir.
Tek fiyat olabilir
Stoktan düşebilir / Düşmeyebilir.
Adet arttırılabilir.

iskender-min

4 Beğeni