İade/İptal Edilen Ürünlerin Adisyonda Fiyatlarının Görünmesi

Merhaba,
İade/İptal edilen ürünlerin fiyatları adisyonda toplam tutardan düşmüş oluyor. Ancak ürünlerin karşısında fiyatlar görünüyor. Fiyat yerine İade/İptal nasıl yazdırabiliriz.
Teşekkürler.

Şabolunu atınız bakalım

[LAYOUT]
-- General layout
<EB>
<C00>YILDIZHANPOS
<C00>0539 303 58 63
<C00>Arnavutköy
<W00:7,*,1>||

<F>—
<W00:1, *>{TICKET DATE:dd.MMM.yyyy (ddd) HH:mm}|No: {TICKET ID}
<F>—
{ENTITIES}
[='{NOTE}' !='' ? '<L00>Not: {NOTE}':'']
[='{TICKET TAG:Ödeme Şekli}'!=''?'<W00:*>Ödeme Şekli: {TICKET TAG:Ödeme Şekli}':'']

<F>—
<W00:26,1, 7, *>    Ürün Adı|Adet| Birim|Toplam
<F>-
<DB>
{ORDERS}
<C00>Toplam Ürün Sayısı {REPORT ORDER DETAILS:O.Quantity.sum;##.##:Ticket.Id={TICKET ID} AND (!(OS.GStatus=İade) AND !(OS.GStatus=Zayii))} Adettir

[='{TICKET TAG:Kişi Sayısı}'>'1'?'
<F>—
<C00>Hesabı Paylaşmak İsterseniz
<C00>Kişi Başı Tutar: {REPORT TICKET DETAILS:[T.TotalAmount]/[TT.Kişi Sayısı]:T.Id=={TICKET ID}} ₺':'']


<F>=
<DB>
<EB>

[='{PLAIN TOTAL}'!=''?'<W00:21,1, 20>Ara Toplam|:|{PLAIN TOTAL}':'']

{DISCOUNTS}
[<W00:21,1, 20>Toplam İkram|:|{ORDER STATE TOTAL:İkram}]
{TAXES}
<W00:21,1, 20>Toplam KDV|:|{TAX TOTAL}
{SERVICES}

<W00:21,1, 20>Genel Toplam|:|{TICKET TOTAL}
{PAYMENTS}
[='{TENDERED TOTAL}' == '0,00' ? '':'<W00:21,1, 20>Toplam Ödenen|:|{TENDERED TOTAL}']
[='{REMAINING TOTAL}' == '{TICKET TOTAL}' ? '':'{REMAINING TOTAL}' == '0,00' ? '':'<W00:21,1, 20>Kalan Ödeme|:|{REMAINING TOTAL}']
[<W00:21,1, 20>Para Üstü|:|{CHANGE TOTAL}]

<DB>
<EB>
<F>=
<W00:7,*,1>|T e ş e k k ü r  E d e r i z|
<F>—
<DB>[='{TICKET TYPE}'=='Paket Servis'?'
<EC>
<BAR>{TICKET ID}
<EL>
':'']

[DISCOUNTS]
<W00:21,1, 20>{CALCULATION NAME} %{CALCULATION AMOUNT}|:|{CALCULATION TOTAL}

[DISCOUNTS:Düzle]
<W00:21,1, 20>{CALCULATION NAME}|:|{CALCULATION TOTAL}

[TAXES]
[='{REMAINING TOTAL}' > 0 ? '':'<W00:21,1, 20>{TAX NAME}|:|{TAX AMOUNT}
<W00:21,1, 20>{TAX NAME} Hariç|:|{TAXABLE AMOUNT}']

[SERVICES]
<W00:21,1, 20>{CALCULATION NAME}|:|{CALCULATION TOTAL}

[SERVICES:Kuver Bedeli]
<W00:21,1, 20>({TICKET TAG:Kişi Sayısı}) Kişi {CALCULATION NAME}|:|{CALCULATION TOTAL}

[PAYMENTS]
<W00:21,1, 20>Ödenen {PAYMENT NAME}|:|{PAYMENT AMOUNT}

[ORDERS]
-- Default format for orders
<W00:31,1, 8, 8>[='{PORTION}'!=''?'{PORTION} {PRODUCT NAME}':'{PRODUCT NAME}']|{QUANTITY}| {PRICE}|{TOTAL PRICE}
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İkram]
-- Format for gifted orders
<W00:31,1, 8, 8>[='{PORTION}'!=''?'{PORTION} {PRODUCT NAME}':'{PRODUCT NAME}']|{QUANTITY}| {PRICE}|İKRAM
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İade]
-- Nothing will print for void lines

[ORDER TAGS]
-- Format for order tags
<W00:26, 8, *> * {ORDER TAG NAME} [=TN('{ORDER TAG QUANTITY}') > 1 ? '{ORDER TAG QUANTITY}x' : ' ']|{ORDER TAG PRICE}|{ORDER TAG TOTAL PRICE}

[ORDER TAGS:Servis Ücreti]
[ORDERS GROUP|GROUP TAG]
<EB>
<C00>***  {GROUP KEY} - {GROUP SUM} ₺  {QUANTITY SUM} ürün ***
<DB>
[ORDERS GROUP:]
[ORDERS FOOTER]
<F>-

[ENTITIES:Masa]
-- Table entity format
<W00:20, *>Masa: {ENTITY NAME}|{USER NAME}

[ENTITIES:Müşteri]
-- Customer entity format
<W00:*>Müşteri: {ENTITY NAME}
<W00:*>Tel  : [=F('{ENTITY DATA:Telefon}','(###) ###-####')]
[='{TICKET TAG:Adres}'!=''?'<L00>{TICKET TAG:Adres}':'<L00>{ENTITY DATA:Adres}']
[='{TICKET TAG:Adres Tarifi}'!=''?'<L00>{TICKET TAG:Adres Tarifi}':'']

[LAYOUT]

– General layout

Adisyon

Tarih:{TICKET DATE} | Saat:{TIME}

{ENTITIES}

Adisyon No:{TICKET NO} | {USER NAME}
Masa:{ENTITY NAME:Masa} Guest: {TICKET TAG:Kişi Sayısı}

-

{ORDERS}

=

{DISCOUNTS}

{TAXES}

{SERVICES}

Tutar:|[=F(TN(’{TICKET TOTAL}’)-TN(’{TAX TOTAL}’))]

KDV:|{TAX TOTAL}

Toplam:|{TICKET TOTAL}

{PAYMENTS}

=

[DISCOUNTS]

{CALCULATION NAME} %{CALCULATION AMOUNT}|{CALCULATION TOTAL}

[PAYMENTS]

{PAYMENT NAME}|{PAYMENT AMOUNT}

[ORDERS GROUP|PRODUCT TAG:FaturaGrubu]

[ORDERS]
{QUANTITY} {NAME}|{TOTAL PRICE}

{ORDER TAGS}

[ENTITIES:Masa]

[ENTITIES:Müşteri]

[TAXES]
{TAX NAME}
KDV Toplamı: {TAX AMOUNT}
KDV Hariç: {TAXABLE AMOUNT}
-

[LAYOUT]

– General layout

Adisyon

Tarih:{TICKET DATE} | Saat:{TIME}

{ENTITIES}

Adisyon No:{TICKET NO} | {USER NAME}
Masa:{ENTITY NAME:Masa} Guest: {TICKET TAG:Kişi Sayısı}

-

{ORDERS}

=

{DISCOUNTS}

{TAXES}

{SERVICES}

Tutar:|[=F(TN(’{TICKET TOTAL}’)-TN(’{TAX TOTAL}’))]

KDV:|{TAX TOTAL}

Toplam:|{TICKET TOTAL}

{PAYMENTS}

=

[DISCOUNTS]

{CALCULATION NAME} %{CALCULATION AMOUNT}|{CALCULATION TOTAL}

[PAYMENTS]

{PAYMENT NAME}|{PAYMENT AMOUNT}

[ORDERS GROUP|PRODUCT TAG:FaturaGrubu]

[ORDERS]
{QUANTITY} {NAME}|{TOTAL PRICE}

{ORDER TAGS}[ORDERS:İkram]
{QUANTITY} {NAME}|İKRAM
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İade]

[ENTITIES:Masa]

[ENTITIES:Müşteri]

[TAXES]
{TAX NAME}
KDV Toplamı: {TAX AMOUNT}
KDV Hariç: {TAXABLE AMOUNT}

Teşekkürler, önce gönderdiğiniz şablon güzelmiş. Onu kullanmaya başlayacağız.

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.