ACİL : Sıra birden çok eşleşen öğe içeriyor Hatası

Merhaba, Müşterimiz Aşağıda ki gibi bir hata alıyor. Sizce tam olarak sorunu nasıl çözebiliriz?
> -----------------------------
> [General Info]
>
> Application: SambaPOS
> Version: 5.2.20
> Region: tr
> DB: SQ
> Machine: USER-BILGISAYAR
> User: USER
> Date: 18.03.2019
> Time: 17:56
>
> User Explanation:
>
> USER said “”
> -----------------------------
>
> [Exception Info 1]
>
> Top-level Exception
> Type: System.InvalidOperationException
> Message: Sıra birden çok eşleşen öğe içeriyor
> Source: System.Core
> Stack Trace: konum: System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate)
> konum: Samba.Services.Implementations.SettingsModule.SettingService.GetTerminalByName(String name) C:\Users\vehbi\Source\Repos\sambapos-v5-pro\Samba.Services\Implementations\SettingsModule\SettingService.cs içinde: satır 42
> konum: Samba.Presentation.Common.Services.ApplicationState.SetCurrentTerminal(String terminalName)
> konum: Samba.Presentation.Common.Services.ApplicationState.InitializeSettings()
> konum: Samba.Presentation.Bootstrapper.InitializeShell()
> konum: Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.MefBootstrapper.Run(Boolean runWithDefaultConfiguration)
> konum: Samba.Presentation.App.RunInReleaseMode()
>
> -----------------------------
>
> [Assembly Info]
>
> mscorlib, Version=4.0.0.0
> System, Version=4.0.0.0
> Samba.Services, Version=1.0.0.0
> Samba.Domain, Version=1.0.0.0
> Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0
> System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
> Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
> System.Core, Version=4.0.0.0
> PresentationCore, Version=4.0.0.0
> WindowsBase, Version=4.0.0.0
> PresentationFramework, Version=4.0.0.0
> DevExpress.Xpf.LayoutControl.v16.2, Version=16.2.13.0
> System.Xml, Version=4.0.0.0
> DevExpress.Xpf.Grid.v16.2, Version=16.2.13.0
> DevExpress.Xpf.Grid.v16.2.Core, Version=16.2.13.0
> System.Xaml, Version=4.0.0.0
> Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
> Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
> System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0
> Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
> DevExpress.Xpf.Core.v16.2, Version=16.2.13.0
> System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0
> System.Drawing, Version=4.0.0.0
> Samba.Persistance, Version=1.0.0.0
> Stateless, Version=1.0.0.0
> PropertyTools, Version=2012.4.14.1
> Samba.Localization, Version=1.0.0.0
> ReachFramework, Version=4.0.0.0
> EntityFramework, Version=6.0.0.0
> FluentValidation, Version=3.4.0.0
> NCalc, Version=1.3.8.0
> Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0
> Omu.ValueInjecter, Version=2.3.0.0
> Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
> DevExpress.Data.v16.2, Version=16.2.13.0
> WindowsInput, Version=1.0.4.0
>
> -----------------------------
>
> [System Info]
>
> Operating System
> -Microsoft Windows 7 Professional
> --CodeSet = 1254
> --CSDVersion = Service Pack 1
> --CurrentTimeZone = 180
> --FreePhysicalMemory = 14123520
> --OSArchitecture = 64-bit
> --OSLanguage = 1055
> --ServicePackMajorVersion = 1
> --ServicePackMinorVersion = 0
> --Version = 6.1.7601
>
> Machine
> -USER-BILGISAYAR
> --Manufacturer = Dell Inc.
> --Model = OptiPlex 3010
> --TotalPhysicalMemory = 17077194752
> --UserName = USER-Bilgisayar\USER
>
> -----------------------------
>
>

Merhaba, hata terminal tanımlamalarınız ile alakalı. Kaç bilgisayar olduğunu ve hangi durumda bu hatayı verdiğini bildirirseniz sorunu daha hızlı çözebiliriz.