Konfigürasyon Görevleri Yedekleme

Konfigürasyon Görevlerini nasıl yedekleyebilir, kendi depomu nasıl oluşturabilirim.